Flow! in contact met je onbegrensde potentieel.

Mensen raken bij flow in een toestand waarin ze zich verliezen in hun activiteit, in een verhoogde staat van aandacht komen en in een overtreffende trap presteren. In flow zijn betekent meer kunnen dan iedereen voor mogelijk hield!

In flow zijn mensen gericht op het NU, ze zijn de situatie volledig meester, er is bezieling, er is geen angst en onzekerheid en geen besef voor ruimte en tijd. Mensen staan totaal open voor de magie van het leven en ze zijn helemaal in contact met hun onbegrensde potentieel.

Flow is een staat van bewustzijn waarin je snelheid van schakelen zo hoog is dat je altijd meteen weet – in het NU – wat je dient te doen of niet te doen, zonder na te hoeven denken. Mensen in flow hebben zich bevrijd van beperkende collectieve overtuigingen

In flow kom je in een verhoogde staat van bewustzijn en je laat de grenzen van het ego tijdelijk achter je. Je bent in extase. Je gaat helemaal op in wat je aan het doen bent. Alles schijnt van zelf te gaan.
Kenmerken van flow zijn o.a. intense concentratie, taakgerichtheid, focus op de activiteit zelf en niet op het resultaat, een natuurlijke eenheid tussen waarnemen en bewegen, een vanzelfsprekendheid in het handelen en het ontbreken van reflecterend bewustzijn.

Flow is een dunne strook tussen te veel en te weinig uitdaging. Divers onderzoek wijst erop dat je een duidelijke missie en visie moet hebben om je potentieel echt te kunnen ontsluiten en dat je – als je in flow wilt leven als regel en niet als uitzindering – alleen dingen dient te doen waar je totaal achter kunt staan.

 

a3b354_df840f3fc75c4e0ebba8298c860c0ad4

Flow is toegankelijk voor ieder die trouw is aan zichzelf, die met passie doet waar hij/zij van houdt en die zich niet verzet tegen het leven zoals het is. Typisch voor mensen die gemakkelijk in flow komen is dat ze genieten van wat ze doen, ongeacht de barrières en ongeacht de verwachte output. Ze zijn reëel over hun skills en hebben een ‘constructieve selfspeak’. Dat betekent niet perse dat je altijd maar ‘positief’ moet zijn maar dat je een mindset hebt die gericht is op groei en ontwikkeling.

De grootste vijand voor leven in flow is onze intolerantie voor verschillen. Daarmee bedoelen we vooral 2 dingen: de verschillen tussen onszelf en anderen enerzijds en de verschillen tussen ‘wat is’ en ‘wat wij denken dat zou moeten zijn’ anderzijds.

Flow opnieuw uitnodigen is nuttig om af en toe eens te doen. Want flow is een uiterst begerenswaardige toestand die ons vaak min of meer overkomt terwijl het een ervaring in het leven is die je graag opnieuw wilt beleven. Met het herbeleven van flow ervaringen train je jezelf om zo’n ervaring te herhalen als soortgelijke omstandigheden zich voordoen.

Een van de manieren om hiermee aan de slag te gaan is heartmath, een weten-schappelijk onderbouwd stressreductie programma ontwikkeld dat hartcoherentie bevordert. Hartcoherentie kun je definiëren als ‘flow’ ervaren: je zit lekker in je vel, je bent helemaal in het moment, je hebt plezier in wat je doet, je weet wat je wilt en wat je moet doen.

 

a3b354_1656ca72ed5e474db562e88c283af51d

Sommige situaties brengen ons als vanzelf in flow. Een heerlijke wandeling in de nazomerzon bijvoorbeeld. Maar om dit heerlijke gevoel vast te houden is voor veel mensen een stuk lastiger. Met behulp van o.a. eenvoudige coherentie oefeningen leer je beter om te gaan met emoties en situaties die stressvol voor je zijn en om stresserende mechanismen om te vormen tot adequatere patronen. Met andere woorden je komt in flow!