Teams de basis voor succes!

De afgelopen jaren heb ik als coach – mentor met veel verschillende teams mogen werken aan duurzaam sociaal impact maken. Diverse jonge ambitieuze professionals en studenten van Enactus Nederland die een idee om zetten in een project, daarmee aan de slag gaan en vandaar uit proberen ‘een exit’ te maken naar een startende sociale onderneming een zgn social startup.

Enactus stimuleert studenten om onze samenleving te verbeteren door ondernemende actie. We bieden studenten de kans zich te ontwikkelen tot ‘value driven leaders’. Enactus is een incubator en accelerator voor sociaal ondernemerschap voor studenten uit het hoger onderwijs.

En wat me daarbij telkens weer opviel is hoe belangrijk de kracht van het team is. Zonder een goed team gaat het eenvoudig niet lukken!

In het overzichtsartikel ‘The Top 20 Reasons Startups Fail’ op Sprout.nl (onderzoek gedaan door CBINSIGHTS, sept 2017) kwam ‘Not The Right Team’ met 23% op plaats 3 naar voren net onder ‘Ran Out Of Cash’ met 29% en ‘No Market Need’ op nr. 1 met 42%.

Hoe zorg je ervoor dat je als team de samenwerking naar een hoger niveau kan brengen?

In de teamontwikkeling gebruiken we vaak tools zoals Insights Discovery, Belbin Teamrollen, Kernkwaliteiten maar ook het model Fasen van Teamontwikkeling men geven we ze ook diversen inzichten zoals o.a. opgedaan vanuit een Google onderzoek: ‘The Google’s 5 Characteristics of High Performance Teams’ waar op 1 staat ‘Psychological Safety’: Team members feel safe to take risks and be vulnerable in front of each other. Daarna komen Dependability, Structure & Clarity, Meaning en Impact.

Met andere woorden werken aan het verkrijgen van inzicht in de temperamenten van de ander, leren daar op af te stemmen en rekening mee te houden, creëren van veiligheid, het hebben van duidelijke rollen met een gedegen focus op de te realiseren impact met een ‘meaning’ voor iedereen. Dat alles naast zorgen voor een gezonde financiële situatie en een goede market fit creëert een stevige basis voor toekomstig succes.

Top voetbalster Mandy van de Berg van de Oranje Leeuwinnen verwoordde het bij het winnen van de titel sportploeg van het jaar tijdens het Sportgala 2017 het in haar slot woord alsvolgt: “ Een doel, een droom hebben, er vol voor gaan en geloven’.

Want team betekent niet voor niets: Together Everyone Achieves More!